Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi stödjer kroppens egen naturliga läkningsprocess för att, så långt det är möjligt, återställa hälsa och balans. Det är en varsam behandlingsmetod som visat sig vara effektiv inom ett brett område av medicinska problem associerade med smärta och värk, stress, trauma, sjukdom och dysfunktion. På ett subtilt, men djupt sätt, närmar man sig läkande.

I en helt frisk kropp kan kroppens olika system samarbeta problemfritt med varandra. När det uppstått en obalans kan fysiska eller emotionella symtom visa sig. Och eftersom kroppen är en fungerande helhet påverkar de olika delarna varandra, det börjar ”gnissla” i den fantastiska helhet som vår kropp utgör.

En kraniosakral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi och har dessutom övat upp en skicklighet i att med sina händer registrera subtila rörelser. Terapeuten assisterar så att kroppen, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, hittar tillbaka till sin egen självläkande förmåga. När kroppens olika samverkande system fungerar i bättre harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv.

 

Biodynamisk kraniosakral terapi

Det finns olika former av kraniosakral terapi. Den biomekaniska kraniosakralterapin är mer centrerad runt strukturell balans och integritet och finner en väg att få kroppen i balans på ett mycket varsamt sätt.

IMG_0745_red_liten

En biodynamisk kraniosakral terapeut arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka kroppens medfödda förmåga till hälsa. Terapeuten gör detta genom att hjälpa klienten till en djup avslappning och genom att förlita sig på en subtil, fysiologisk vågliknande rörelse. Rörelsen påminner om vår vanliga andning, den är bara mycket långsammare.

Kroppen får då möjlighet att släppa de sätt att fungera som kan höra samman med trauma, sjukdom eller andra kroniska tillstånd. Förståelsen om hur man kan arbeta med denna långsamma våg- eller andningsliknande rörelse kommer ur en djup kunskap om anatomi, embryologi och om rörelser i vätska – och vår kropp består till stor del av vätska. Till detta läggs ett observerande, icke-värderande synsätt.

 

Lyssnande händer

Terapeuten ”lyssnar” till klientens hela system med sina händer och hela sin varelse för att hjälpa kroppen komma ihåg sin ursprungliga förmåga till hälsa. Det terapeuten lyssnar efter är bland annat de embryologiska rörelsemönster som en gång formade oss och nu hjälper till att upprätthålla och förbättra vår hälsa. Terapeuten lyssnar också efter nervsystemets funktion, organ- och skelettrörelser samt bindvävssystemets rörelse, som hålls igång av kroppens samlade vätskesystem. Inom kroppens vätskesystem finns subtila rytmer i olika lager och dessa rör sig i vågliknande mönster på samma sätt som vågor i havet och alla andra vattensystem på jorden. Dessa vågrörelser hjälper till att föra ut näring och syre till kroppens alla celler och att transportera bort förbrukat material från cellerna. När detta fungerar optimalt ökar möjligheten till hälsa och välbefinnande.


Behandlingen

Du kommer till behandlingen med ditt nuvarande tillstånd som det centrala i din medvetenhet. Behandlingen inleds därför med ett samtal. Du får därefter lägga dig på en behandlingsbänk.

IMG_0734_red_litenKraniosakral behandling sker under lugna former för att skapa avslappning och en känsla av trygghet, vilket ger goda förutsättningar för förändring och läkning. I biodynamisk kraniosakral terapi är avslappning och en känsla av trygghet centralt. Din terapeut tillhandahåller ett fält av lugn genom en medveten kontakt med den tidigare beskrivna långsamma rytmen och med stillhet. Behandlingen inleds med en guidad avslappning, som du sedan kan använda dig av hemma på egen hand.

 

 

Historik

SCAPULA_001_redAndrew Taylor Still (1828-1917) är mannen bakom osteopati. Kraniosakral terapi har sin grund i denna filosofi. Dr Still upptäckte att han, genom att lägga sina händer på människor, kunder förändra deras fysiologi. Han grundade osteopatin och utvecklade principer som kunde användas för att hjälpa människor till lindring och läkning av olika tillstånd. Still fann att allting i kroppen är förbundet genom bindvävslagren och att vilken störning som helst i något system kommer att påverka de övriga.

En av Stills elever var William Garner Sutherland (1873-1954). Sutherland kom i sitt arbete underfund med att där fanns en subtil, förnimbar pendlande och vågliknande rörelse i kroppen. Dr Sutherland använde begreppet ”Breath of Life”. Biodynamiska kraniosakrala terapeuter använder termen primära respirationen eller longtide för att beskriva den rörelse som liknar vår vanliga andning men är mycket långsammare och omfattar hela kroppen. Kraniosakrala terapeuter arbetar med flera lager av rytmer i kroppen, primära respirationen är bara en av dem.

Benämningen kraniosakral terapi kommer från de latinska orden kranium (skalle) och sacrum (korsben). Från början omfattade behandlingen den så kallade kraniosakrala mekaniken, vilken består av kraniet och korsbenet och förhållandet till höftben, ryggkotor, hjärnhinnor, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Tack vare dr Sutherlands gedigna arbete finns idag en förståelse för hur man kan assistera hela människan till ett bättre hälsotillstånd.